Main Published Sources
on the World of Andrei Sakharov

 

Web presentations:

 

Andrei Sakharov: Soviet Physics, Nuclear Weapons, and Human Rights.   The American Institute of Physics 

A.D. Sakharov, stranitsy zhizni.  The Sakharov Archives in Moscow  

 

 

Books:

 

30 let "Razmyshleniy" Andreya Sakharova. Moscow: Prava cheloveka, 1998.

A. D. Sakharov: Collected Scientific Works.  New York:  Marcel Dekker, 1982.

Akademik L. I. Mandelshtam. K 100-tiyu so dnya rozhdeniya. Moscow: Nauka, 1979.

Akademik M. A. Leontovich: uchenyy, uchitel', grazhjdanin. Moscow: Nauka, 2003.

Altshuler B. L., et al., eds. On mezhdu nami zhil... Vospominaniya o Sakharove. Moscow: Praktika, 1996.  English edition: : Facets of a Life. Gif-sur-Yvette, France : Editions Frontieres, 1991.

Bonner, Elena Alone Together. Transl. by Alexander Cook. New York: Knopf, 1986.

Bonner, Elena. Vol’nye zametki k rodoslovnoi Andreya Sakharova . Moscow: Prava cheloveka, 1996.

Drell Sidney, Kapitza Sergei, eds. Sakharov Remembered : a Tribute by Friends and Colleagues. New York: American Institute of Physics, 1991.

Feinberg, E. L. Epokha i lichnost. Fiziki. Ocherki i vospominaniya. Moscow: Fizmatlit, 2003.

Ginzburg, V. L.  About Science, Myself and Others. Bristol: IOP Publishing, 2004.

Gorelik, Gennady. “Vladimir Fock: Philosophy of Gravity and Gravity of Philosophy”. In The Attraction of Gravitation. (J. Earman  et al., eds.) Boston : Birkhauser, 1993.

Gorelik, Gennady. 'Meine antisowjetische Taetigkeit...' Russische Physiker unter Stalin. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1995.

Holloway, David Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994.

Kapitsa. Tamm. Semenov. V ocherkakh i pis’makh. Moscow: Vagrius-Priroda, 1998.

Sakharov, A. D. Vospominaniya. 2 v. Moscow: Prava cheloveka, 1996. English ed.: Memoirs (R. Lourie, trans.) New York: Alfred Knopf, 1990; Moscow and Beyond, 1986 to 1989 (Antonina W. Bouis, trans.), New York: Alfred Knopf, 1991.

Sakharov, Andrei  Sakharov Speaks.  New York: Alfred Knopf, 1974.

Sakharov, Andrei.  Alarm and Hope.   New York:  Alfred Knopf, 1978.

Sakharov, Andrei.  My Country and the World.  New York:  Alfred Knopf, 1975.

Sergei Ivanovich Vavilov. Ocherki i vospominaniya. Moscow: Nauka, 1991.

Thorne, Kip. Black Holes and Time Warps: Einstein’s Outrageous Legacy. New York: W. W. Norton, 1994.

Vospominaniya o I. Ye. Tamme. Moscow: Izdat, 1995.

Hosted by uCoz